Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi


TUTKUN E., ŞEBİN K. , ÇELİK A.

Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 1 - 02 February 2018