Sauna ve Güreş Egzersizinin TSH ve FT4 Hormonları Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Çolak M., Kıyıcı F. , Eroğlu H., Ağırbaş Ö., Ağgön E., Uçan İ.

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), cilt.9, sa.2, ss.186-193, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.186-193

Özet

Bu çalışmanın amacı, akut sauna ve yüksek yoğunluklu güreş egzersizinin TSH (Tiroid Stimulan Hormon) ve FT4 (Free Thyroxin) hormonları üzerine etkisini belirlemektir. Çalışmaya hiçbir hormonal bozukluğu olmayan ve herhangi bir ilaç kullanmayan on dört sağlıklı gönüllü erkek güreşçi katıldı. Dinlenik, egzersiz sonrası ve iki günlük dinlenme sonrası gerçekleştirilen sauna uygulaması sonrası olmak üzere, antekübital venden üç defa 10 ml kan alındı. Hormon analizleri IMMULITE 2000 oto analizörle yapıldı. İstatistiksel analiz için Wilcoxon ve Friedman testleri yapıldı. Akut egzersiz sonrası TSH seviyelerinde gruplar arasında anlamlı fark bulundu. Sauna sonrası TSH seviyelerinde önemli bir fark görülmezken FT4 seviyeleri önemli derecede arttı. Akut güreş egzersizi ve sauna sonrası TSH değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında bir fark tespit edildi ancak FT4 seviyelerinde bir fark görülmedi. Güreşçiler uygulanan akut güreş egzersizi TSH ve FT4 değerlerini artırdı ancak sauna sadece FT4 değerlerini artırdı. Sonuç olarak anaerobik enerji metabolizmasının güreş egzersizlerinde baskın olduğu ve akut güreş egzersizinin TSH ve FT4 seviyelerinin artmasında saunadan daha fazla etkili olduğu tespit edildi.

The aim of this study is to determine the effects of acute sauna and highly intense wrestling exercise on TSH (Thyroid Stimulating Hormone) and FT4 (Free Thyroxin) hormones. Fourteen healthy voluntary male wrestlers who had no hormonal disorder and were not using any drug participated in this study. Blood measurement was taken three times from wrestlers’ antecubital vein –10 ml at a time- when they rested before exercise, after wrestling exercise and after the sauna program which took place after a two-day rest. Hormone analyses were done via IMMULITE 2000 auto analyzer. For statistical analysis, in comparing groups, Friedman test was conducted while Wilcoxon test was administered in order to determine the differences between the groups. Within the group, significant increase was found in TSH (P=0.003) and FT4 (P=0.016) levels after the acute wrestling exercise. While it was observed that TSH levels have no important differences after sauna practice and FT4 levels have important increase (P=0.03). When TSH values were compared after the wrestling exercise and sauna, it was determined that the values of exercise group were significantly high (P=0.041) but FT4 values did not have a significant difference. Acute wrestling training applied to the wrestlers caused significant increase in TSH and FT4 values, however, sauna application just enhanced FT4 values significantly. Consequently; it can be deduced that in wrestling in which anaerobic energy metabolism is dominant, acute wrestling training is more effective in increasing TSH and FT4 values than sauna application.