KARBONMONOKSİT MARUZİYETİ SONRASI ST ELEVASYONLU MİYOKART ENFARKTÜSÜ


KOÇAK A. O. , ŞENGÜN E., AKBAS İ.

ATUDER Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu KAPATOKS 2017, 20 - 22 October 2017