Mediastinal Kistlerin Tedavisinde VATS ve Torakotominin Karşılaştırılması


ULAŞ A. B. , AYDIN Y. , EROĞLU A.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, 15 - 19 March 2017