Süt sığırlarında bakır sülfat ayak banyosunun yönetimi kaç sığır ayak banyosundan geçmeli


OKUMUŞ Z. , PRASTİWİ A., HAYIRLI A. , YANMAZ L. E. , ÇELEBİ D. , DOĞAN E. , et al.

1. Uluslarası Veteriner Cerrahi Kongresi, 11 - 14 May 2016