THE EFFECTS OF CURCUMIN ON WHOLE BODY IRRADIATIONINDUCED LIVER DAMAGE IN RATS


KOÇ K. , GEYİKOĞLU F. , KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B.

Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 28 - 31 Ağustos 2019