Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Duygusal Öz-Yeterlilik Düzeyleri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi


TÜRKOĞLU N. , KAVURAN E. , AY E.

1. uluslararası 3. ulusal kültürlerarası hemşirelik kongresi, 21 - 24 Ekim 2017