Monosit/ HDL oranının kalsifik aort darlığı ile olan ilişkisi


Ceyhun G., Birdal O.

TKD KlinikÇalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı (STATISTANBUL 2020), İstanbul, Turkey, 28 - 29 February 2020, pp.66-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-86
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Monosit/ HDL oranının (MHR) koroner arter hastalığı ile ilişkisi gösterilmiş olmasına rağmen aort darlığı ile olan ilişkisi bilinmemektedir. Aort darlığı gelişiminde inflamasyon önemli bir rol oynar. Biz bu çalışmada aort darlığı netiyle TAVİ yapılan hastalar ile bu hastalara benzer demografik ve klinik özellikleri olan hastaları karşılaştırarak aort darlığı ile MHR ilişkisini araştırdık. METOD: 2012 ile 2017 yılları arasında semptomatik aort darlığı nedeniyle TAVİ yapılan 32 hasta ile bu hastalara benzer demografik ve klinik özellikleri olan kontrol grubu çalışmaya alındı. BULGULAR: Çalışmaya toplam 64 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 75 ±6.8 ve %63 ü erkekti. Tek değişkenli analizde MHR aort darlığı olan grupta belirgin olarak yüksek bulundu(Tablo-1). TARTIŞMA: İnflamasyon aort darlığı gelişiminde kritik role sahiptir ve inflamatuar durumun yeni sensitif göstergesi olan MHR aort darlığı hastalarında anlamlı olarak yüksektir ve klinisyene yol gösterici ve faydalı bilgiler verebilir. Anahtar Kelimeler: Monosit, kolesterol, enflamasyon, aort darlığı