Boyarmaddelerin Nanotüp TiO2 Fotokatalizörü Üzerindeki Bozunmasında Kullanılan Kinetik Modeller


TEKİN D. , TEKİN T. , KIZILTAŞ H.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26 - 28 October 2016, ss.3996-4001

  • Sayfa Sayısı: ss.3996-4001