Preemptıf İntravenöz Deksketoprofen Torakal Epidural Analjezinin Kronik Posttorakotomi Ağrısı Üzerine Etkisi


ÇÖMEZ M., ÇELİK M. , DOSTBİL A. , AKSOY M. , AHISKALIOĞLU A. , ERDEM A. F. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2013, Türkiye, 20 - 24 November 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye