Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Hikaye Kitaplarında Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi


KÜÇÜK S., YILMAZ R. M. , Kara A., avinç z.

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 September 2014