Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi


BAYRAKTAR G., AKDOĞAN S., ARSLAN F., DEMİREL N.

IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9 - 11 November 2007