Bireyin Eğitimini Konu Edinen Bir Eser Olarak Lârendeli Hamdî nin Leylâ ile Mecnûn Mesnevîsi


Kütük R.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.67-83, 2004 (Peer-Reviewed Journal)