Çocuklarda Karaciğer Hidatik Kistleri: 123 Olgunun Analizi


ORAL A. , YİĞİTER M. , YILDIZ A., DİKMEN T., YALÇIN O., SALMAN A. B.

28. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 25 September 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye