2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Sırasında Meydana Gelen Spor Yaralanmaları ve Hastalıkları


Creative Commons License

Ozan M. , Kıyıcı F. , Bedir D. , Bedir G., Delice O.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.224-231, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.224-231

Özet

Bu çalışmanın amacı Erzurum EYOF 2017’ de 8 günlük program süresince sporcularda meydana gelen sakatlık ve hastalık oranlarını analiz etmektir.

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Avrupa Olimpiyat Komitesinden gerekli izinler alınarak Organizasyon Komitesine bağlı olan Sağlık Hizmetleri Direktörlüğünce sporcularda “Günlük Sakatlık ve Hastalık Bilgi Formu” dağıtılarak meydana gelen vakaların bu formlara kaydedilmesi istenmiştir. 8 günlük yarışma süreci sonrasında bu verilere dijital ortama aktarılarak veriler analiz edilmiştir.

Çalışmaya toplam 34 ülkeden 392’si erkek (60.6%) 254’ü kadın (39.4%) olmak üzere,yaş aralığı 15 ile 18 arasında olan toplam 646 sporcu katılmıştır. Elde edilen verilere göre festival süresince 25 sakatlık, 25 hastalık olmak üzere toplam 50 vaka meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu vakaların 10%’u (n=5) antrenman ve müsabaka öncesi, 90%’ı (n=45) ise antrenman veya müsabaka sırasında meydana gelmiştir. Snowboard en fazla sakatlığın meydana geldiği branş olurken biathlon, kayaklı koşu, curling ve artistik paten branşlarında herhangi bir sakatlık vakasına rastlanmadı. Alp disiplini ise en fazla hastalık vakasının görüldüğü branş olmuştur.  Sakatlık ve hastalık gibi vakaların en fazla yaşandığı branş Alp Disiplini iken (n=17) en az vaka yaşanan branşların Curling ve Artistik Patinaj (n=1) olduğu yapılan istatistiksel analizler sonucunda tespit edilmiştir.

The purpose of this study is to analyse injury and illness rates of athletes during the 8-day contests in 2017.

After having necessary permissions from European Olympic Committee, "Daily Report on Injuries and Illnesses" was distributed to the athletes by Directorate of Health Services which is affiliated to the Organizing Committee and is asked to register incidences occurred. After 8 days of competition process data was transferred to digital media and analysed by SPSS program.

A total of 646 athletes participated in this study, 392 of which were male (60.6%) and 254 were female (39.4%). These athletes are between 15 and 18 years old. According to the results obtained, a total of 50 cases, including 25 injuries and 25 illness, were observed during the festival. 10% of these cases occurred before training and competition, and 90% occurred during training or competition. There were no injuries in the Biathlon, Skiing, Curling and Figure Skating branches while Snowboarding branch had the most injuring incidences. The Alpine Discipline branch had the most illness cases. The Alpine Discipline branch had the most injury and illness incidences (n=17) while Curling branch has the least injury and illness incidences.