Bazı pestisitlerin Gökkuşağı alabalığı karaciğerinden saflaştırılan mitokondrial tiyoredoksin redüktaz enziminin aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi


ÖZGENÇLİ İ., TEMEL Y., KÜFREVİOĞLU Ö. İ., ÇİFTCİ M.

Muş Alpaslan Üniversitesi Fen Bilimleri DerGİSİ, vol.1, pp.109-117, 2013 (Peer-Reviewed Journal)