Adölesanlar arasında internet bağımlılığı prevalansı ve etkili faktörler: Erzurum ili örneği


Köyceğiz E., VANÇELİK S., YILMAZ S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.20, no.3, pp.294-304, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier