Profesyonel Futbolcuların Hazırlık Dönemi Öncesi ve Sonrası Vücut Yağ Oranlarının İncelenmesi


Kıyıcı F. , Atasever G.

16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.854

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.854

Özet

Profesyonel futbolcuların hazırlık dönemi öncesi ve sonra vücut yağ oranlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya katılan her sporcunun (n:40) hazırlık öncesi ve sonrası olmak üzere;7 farklı bölgeden yağ ölçümleri (Chest Yağ, Midaxillary Yağ, Triceps Yağ, Subscapula Yağ, Abdomen Yağ, Suprailliac Yağ, Thigh Yağ ölçümleri alınmış ve Vücut Yağ Yüzdesi hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerden elde edilen verilerin analizinde Spss İstatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-test, anova testleri uygulanmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık p<0.05 olarak belirlenmiştir. Ölçümler 8 haftalık hazırlık döneminden önce ve sonra olmak üzeri iki defa yapılmıştır. İstatiksel değerlendirmeler sonucunda lig düzeyi, mevki ve yaş açısından farklılıklar saptanmıştır. Futbolcuların vücut yağ oranları lig düzeyine göre incelendiğinde 2.ligte oynayan futbolcular takım lehinde anlamlı fark bulunmuştur. Bunun nedeni ise üst liglere doğru çıkıldığın da sporcunun daha profesyonel olduğu düşünülmüştür. Vücut yağ oranı yaş değişkeni açısından incelendiğinde genç sporcuların daha iyi sonuçlara sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak futbolcuların hazırlık dönemi öncesi ve sonra vücut yağ oranı seviyelerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

; Professional footballers are to examine body fat rates before and after the preparation period according to some variables. The measurements of fat (Chest Fat, Midaxillary Fat, Triceps Fat, Subscapular Fat, Abdomen Fat, Suprailliac Fat, Thigh Fat) were taken and body fat percentage was calculated for each athlete participating in the study (n: 40) before and after preparation. Spss statistic program was used in the analysis of the data obtained from the individuals participating in the research. In the analysis of the data, t-test and anova tests were applied. Significance was determined as p <0.05 in the evaluations. The measurements were made twice before and after the 8 week preparation period. As a result of the statistical evaluations, there were differences in league level, position and age. When the body fat ratios of footballers are examined according to league level, a meaningful difference was found in favor of soccer players playing in the second league. The reason for this is that the athlete is thought to be more professional when you go up to the upper league. When the body fat ratio is examined in terms of age variation, it has been determined that young athletes have better results. As a result, it has been determined that the difference of body fat ratio levels between footballers before and after the preparation period has been determined.