Karakaya E Kızıloğlu S Türkiye de Girişimcilik ve Ekonomik BüyümeEntrepreneurshıp and Economıc Growth in Turkey


KARAKAYA E., KIZILOĞLU S.

3nd International Regional Development Conference, 15 – 16 October 2015, BİNGÖL- TURKEY, 15 - 16 October 2015