Bir yavru sokak kedisinde felin infeksiyöz peritonitisle ilgili pölral efüzyon olgusu


HANEDAN B., TİMURKAN M. Ö. , aydın h. , ALTUN S. , ÇOMAKLI S.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017