Hemşirelerin Subkutan Heparin Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeyleri


YURTTAŞ A., DURMUŞ Ş.

Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)