Biyoloji dersi öğrenme ortamı ölçeği BDÖOÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması


YEŞİLYURT S., GÜL Ş., KOCA H.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, pp.223-236, 2013 (Peer-Reviewed Journal)