Türk İthalatının Gelir ve Göreli Fiyat Esneklikleri: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


GÜNEY A., BALKAYA E.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.2, pp.741-760, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier