BAL ARISI (APIS MELLIFERA) BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ PROBİYOTİKLER İLE DESTEKLENMESİ


Bilginer H., Çetin B.

II. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ, Bingöl, Turkey, 24 - 26 October 2022, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bal arısı (Apis mellifera) kolonilerinin bütün bir yıl boyunca verimliliğinin sürdürülebilmesi arıcılık sektörü açısından önem arz etmektedir. Bal arısının sağlığında, arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol oynamaktadır. Normalde arı bağırsak mikrobiyotası Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, laktik asit bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi ve çeşitli mikroorganizma gruplarını içermektedir. Ancak besin miktarı, besin bileşimi, sıcaklık, antibiyotikler ve bazı herbisitler gibi faktörler arı bağırsağındaki mikrobiyal çeşitliliği etkileyebilmekte ve bal arısını enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilmektedir. Arı bağırsağına probiyotik takviyelerin yapılması, arı sağlığının iyileşmesinde ve arı populasyonunun artmasında faydalı olmakta buna bağlı olarak bal verimi de artmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda, bal arılarının besinlerine, bal arısının bağırsağından izole edilen çeşitli laktik asit bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi probiyotik mikroorganizmalar eklendiğinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Ticari probiyotik suşların eklendiği bazı çalışmalarda olumlu, bazılarında ise olumsuz sonuçlar gözlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar henüz yetersiz düzeyde olup daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir