Erzurum İli Narman İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kolostrum Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Tunç M. A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.383-391, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.24180/ijaws.598265
  • Dergi Adı: Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.383-391

Özet

Bu çalışma Erzurum İli Narman İlçesinde faaliyet gösteren sığırcılık işletmelerinin kolostrum kullanım alışkanlıklarını ve uygulamadaki yanlışlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 20 baş ve daha fazla süt sığırına sahip 175 işletmeden elde edilen veriler kullanılmıştır. İşletme sahiplerinin büyük oranda (%94.9) kolostrum kullandığı ve kolostrumun iki gün veya daha fazla süre ile verildiği tespit edilmiştir. Kovadan veya biberonla kolostrum veren işletmelerde çoğunlukla ılık sıcaklıkta (15-30 oC) (%58) ve 6 litre verildiği (%36) bulunmuştur. Çalışmada işletmelerde görülen ishal vakası oranı %38.29 iken, ishal vakaları ile verilen kolostrum miktarı arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak buzağılamanın akabinde doğru zaman, miktar ve kalitede kolostrum verilmesinin önemi ve faydalarının yetiştiricilere kavratılmasıyla buzağı kayıplarının ve diğer problemlerin önüne geçilebileceği düşünülmektedir.