Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel MuhakemeBecerilerine Etkisi


BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY F. N. , DİLBER R.

3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu, 26 - 28 Ekim 2017