KURBAN BAYRAMI HASTALIĞI: OVINE GAMMAHERPESVIRUS-2’NİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU


TİMURKAN M. Ö. , ULAŞ N. , AYDIN H. , DEĞİRMENÇAY Ş.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 Aralık 2019