Down Sendromlu Erkek Öğrencilere Uygulanan Terapotik Rekreasyon Amaçlı Egzersizlerin Kaba Motor Gelişimine Etkisinin Araştırılması


Creative Commons License

Şirinkan A.

7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2023, pp.94-99

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94-99
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

8-10 Yaş Otizm Spektrumlu Öğrencilere Uygulanan Terapotik Rekreasyon Amaçlı Su Terapisi Eğitim Programının Motor Becerilere Katkısının Araştırılması

Ahmet ŞİRİNKAN1

Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Erzurum/Türkiye

ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, 8-10 yaş Otizm spektrumlu öğrencilere uygulanan terapotik rekreasyon amaçlı su terapisi eğitim programının motor becerilere katkısının araştırılmasıdır. Araştırmaya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 14 öğrenci (8 erkek öğrenci+6 kız öğrenci) katıldı.

Materyal ve Metot: Öğrencilerin yaşları 8- 10 yaş aralığındadır. Öğrenciler için rekreasyon eğitimi uzmanı ve beden eğitimi ve spor öğretim görevlileri ile birlikte, terapotik rekreasyon amaçlı havuz içerisinde özel hareket eğitim programı hazırlandı. Özel hareket eğitim programı kuvvet, esneklik, beceri ve denge eğersizleri göz önüne alınarak geliştirildi. Program için kurum yöneticilerinden ve öğrenci velilerinden izin alındı. Çalışmalar 2 ay, haftada 3 gün ve 60-90 dakikalık sürelerde uygulandı.

Uygulamaların başlangıcında ve sonunda çalışmalarla ilgili kaba motor beceri testleri, gözlem ve velilerle görüşmeler yapılarak kaydedildi. Özel hareket eğitimi programını uygulamak için rekreasyon bölümü gönüllü öğrencileri belirlendi. Eğitmen öğrencilere 2 kez seminer verilerek eğitildi. Ayrıca çalışmalarda gözlem ve görüşme yapacak yüksek lisans öğrencileri belirlenerek gözlem ve görüşme formları düzenlendi. Araştırmadaki gözlem ve görüşme sonuçları nitel bir araştırma olarak yorumlanarak raporlandırıldı.

Bulgular: Araştırmada yapılan ön test ve son test değerlendirmelerinde çocukların, temel motor beceri testlerinde (yürüme, koşma veya merdiven çıkma gibi bir hareket görevi: Bir topu atmak veya yakalamak gibi bir nesne kontrolü veya manipülasyon görevi ve tek ayak üzerinde durmak veya zıplamak) anlamlı olarak gelişme sonuçlarına ulaşıldı. Ayrıca gözlem sonuçlarına göre, öğrencilerin önceleri suya girmekte tereddüt ettikleri, egzersizleri yapmaktan çekinip korktukları, hareketleri yapmakta başarısız oldukları ve anne-babalarından ayrılmak istemedikleri gözlendi. Araştırma sürecinin sonunda ise, öğrencilerin havuza gelir-gelmez suya girmek istedikleri, egzersizleri eğlenerek yaptıkları, gösterilen her egzersizi 2-3 tekrardan sonra başardıkları ve çalışma sırasında anne-babalarının havuzun dışına gitmesini istedikleri gözlenmiştir.

Ailelerle yapılan görüşmelerde ise çocuklarının havuz çalışma günü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelmek için sabah erken saatlerde kalktıkları, havuz malzemelerini bir an önce hazırlamak istediklerini, neşeli bir şekilde merkeze geldikleri ve okul sonrası evde daha sakin ve söz dinler olduklarını, akşam da daha rahat bir uyku uyuduklarını ifade etmişlerdir.

Sonuçlar: Araştırma sonucuna göre, özel eğitim alan çocukların su terapisi eğitimleri onların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Otistik, Su Terapisi, Terapotik Rekreasyon, Egzersiz

101

Investigation of the Contribution of the Therapeutic Recreational Water Therapy Training Program Applied to 8-10 Years Old Students with Autism Spectrum on Motor Skills

Ahmet ŞİRİNKAN1

ABSTRACT

Introduction and Purpose: The aim of this research is to investigate the contribution of the therapeutic recreational water therapy training program applied to 8-10 years old students with autism spectrum on motor skills.14 students (8 male students + 6 female students) studying in a special education and rehabilitation center participated in the research.

Materials and Methods: The ages of the students are between 8-10 years old. A special movement training program was prepared for the students in the pool for therapeutic recreation, together with the recreation education specialist and physical education and sports instructors. Special movement training program was developed considering strength, flexibility, dexterity, and balance barbells. Permission was obtained from the administrators of the institution and the parents of the students for the program. The studies were carried out for 2 months, 3 days a week and 60-90 minutes.

Gross motor skills tests related to the studies were recorded at the beginning and at the end of the practices, by observation and interviews with the parents. Volunteer students of the recreation department were determined to implement the special movement training program. The instructor was trained by giving seminars to the students twice. In addition, postgraduate students who will make observations and interviews during the studies were determined and observation and interview forms were prepared. Observation and interview results in the research were interpreted as qualitative research and reported.

Findings: In the pre-test and post-test evaluations made in the research, the children's results were significantly improved in basic motor skill tests (a movement task such as walking, running, or climbing stairs: an object control or manipulation task such as throwing or catching a ball, and standing on one leg or jumping). reached.

In addition, according to the observation results, it was observed that the students hesitated to enter the water at first, were afraid of doing the exercises, were unsuccessful in doing the exercises, and did not want to be separated from their parents. At the end of the research process, it was observed that the students wanted to get into the water as soon as they came to the pool, they did the exercises with fun, they succeeded in each exercise after 2-3 repetitions, and they wanted their parents to go out of the pool during the study.

In the interviews with the families, it was revealed that their children got up early in the morning to come to the special education and rehabilitation center on the pool working day, they wanted to prepare the pool materials as soon as possible, they came to the center in a cheerful way and they were calmer and more obedient at home after school, and they had a more comfortable sleep in the evening. They said they were asleep.

Results: According to the results of the research, it can be said that the water therapy training of children receiving special education contributes positively to their physical, social, and psychological development.

Keywords: Autistic, water theraphy, trepotic reaction, exercise.