Atatürk Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı Hastalarda Diyabetik Retinopati Sıklığı, İlişkili Faktörler ve Diyabetik Retinopati Farkındalığı: Kesitsel Bir Çalışma


YILDIRIM Y., ÇAYIR Y., YILDIRIM G.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.16, no.2, pp.350-356, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier