Kategori Yönetim Faaliyetleri ve Yoğunluğunun Kategori Performansı Üzerindeki Etkisi: Erzurum’daki Perakendeci İşletmeler Üzerinde Bir Saha Araştırması


YAPRAKLİ T. Ş., Deniz A. R.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.97-124, 2011 (SSCI)