The Relationship of POU1F1-HinfI Gene Polymorphisms on Milk Yields in Simmental Cattle


Creative Commons License

Sönmez Z., Ünal H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.33, no.4, pp.513-521, 2023 (Scopus) identifier identifier