Hastanede Yatan Okul Çağı Çocuklarının Hemşirelik Mesleğine Yönelik Algılarının Belirlenmesi


KARDAŞ ÖZDEMİR F., ARIKAN D. , KÜÇÜKOĞLU S.

2. Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 16 - 19 November 2009