Overin Berrak Hücreli Neoplazmlarına Dair Nadir Bir Olgu


Creative Commons License

Demirtaş R., Bozkurt Ö., Ergül B., Bulut N., Özmen S., İngeç M.

10. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 20 March 2022, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Overin berrak hücreli karsinomu; sıklıkla 6. dekatta görülen nadir bir tümörüdür. Klinikte en sık endometriozis veya pelvik kitle olarak izlenir. Nadiren Lynch sendromu birliktelik gösterebilir. Patofizyolojisinde SNF kromatin remodelling kompleksinden bir tümörsupressör gen olan ARID1A'da mutasyonlarının kaybı (%50) ve PIK3CA mutasyonları (%40) izlenen tümöral yapıya paraneoplastik sendromlar eşlik edebilir.

Olgu: 80 yaş kadın hasta. Ağrı, kanama, kötü kokulu akıntı şikayetiyle AÜTF kadın doğum kliniğine başvuruyor. Alt batın MR’ında pelvis sol kesimde orta hatta doğru uzanım gösteren, uterus sol duvarından kaynaklandığı düşünülen, 10x7,5cm ebatlarında lobüle kontürlü lezyon izlenmiş olup, histopatolojik değerlendirme önerilmiş. Laboratuvarında CA-125 77.4 U/ml dir. TAH+BSO planlanan hastaya operasyonda frozen çalışılıyor. Frozenda fibroblastik zeminde benign natürde glandüler yapılar izleniyor. Mitoz, nekroz ve sellüler atipi izlenmiyor. Frozen sonrası örneklem artırılarak yapılan kesitlerde fokal alanlarda atipik proliferatif Berrak hücreli adenofibrom zemini ve buradan gelişen Berrak hücreli karsinom izleniyor.

Sonuç: Over berrak hücreli adenofibromu yaygın olmamakla birlikte borderline hali oldukça nadirdir. Borderline berrak hücreli adenofibromlar, berrak hücreli adenokarsinomunun öncü lezyonudur. Adenofibromlar, sitolojik ve mimari atipiye ve stromal invazyon varlığı/ yokluğuna göre alt sınıflara ayrılır. Atipi göstermeyen 1-2 kat epitelle döşeli glandlardan oluşanlar benign; stromal invazyon olmaksızın düşük dereceli nükleer atipiye sahip glandlar veya küçük solid yuvalar içerenler borderline olarak isimlendirilir. Olgumuzda, epitelde stratifikasyon (bazı bölgelerde 2-3 hücre), hücrelerde fokal olarak hafif-orta derecede nükleer atipi izlendi. Bu nedenle tanı sınırda malignite adenofibromuydu. Olgumuzda da adenofibrom-borderlıne tümör-karsinom sekansı bir arada izlenmekte olup frozen incelemede sadece adenofibrom alanı değerlendirilebilmiştir. Frozen takibinde yeni örneklerde berrak hücreli karsinom alanları izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: over, adenofibrom, berrak hücreli karsinom