BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DENETİM SÜRECİNE ETKİLERİ


Creative Commons License

Ertaş F. C., Özek P.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), no.37, pp.50-59, 2008 (Peer-Reviewed Journal)