SARKOIDOZ VE KAUDA KONUS SENDROMU: NADİR BİR OLGU


Bilge N., Kızıldağ N., Kumurcu F., Jebril A., Tosunoğlu R.

58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 19 - 24 November 2022, pp.1009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1009
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:
GİRİŞ: Sarkoidoz seyrinde vakaların %3-5inde sinir sistemini etkileyen nedeni bilinmeyen multisistemik tutulum
gösterebilen granülomatöz bir hastalıktır. Nörosarkoidoz sinir sisteminin hemen hemen her bileşenini etkileyebilir.
Sarkoidozda kauda equina tutulumu ender rastlanan bir durum olup hastalık yükünü önemli ölçüde arttırmaktadır.
OLGU: 36 yaşında erkek hasta daha bel ağrısı şikâyeti ile sık sık ağrı kesici ilaç alıyormuş. Zaman içinde her iki
bacakta hissizlik, sağ bacakta güçsüzlük ve idrar retansiyonu şikayeti olması üzerine detaylı tetkikleri neticesinde
nörosarkoidoz tanısı konulan hasta steroid tedavisi ile dramatik iyileşme gözlenmiş. Daha sonra kranial sinir
nöropatileri ve ekstremite güçsüzlükleri tarzında atakları olmuş metotraksat başlanan hasta ataklarının tekrarlaması
üzerine başlanan azatiopurin 50 mg 3x1 tedavisini kullanmakta iken yürüyememe, çift görme ve bakış kıstlılığı
nedeni ile polikliniğe başvuran hasta yatırıldı. Nörolojik muayenesinde; sol göz dışa bakış kısıtlılığı, bilateral alt
ekstremite paraplejik ve t10 seviyesinde hipoestezik, altlarda derin tendon refleksleri ve bilateral tcr alınamayan
hastaya 1 gr/gün pulse IV metilprednizolon başlandı. Çift görme ve bakış kısıtlılığında iyileşme sağlandı. Beyin
MRG’de beyin sapı ve derin beyaz cevherde kontrast tutulumu olmayan T2 ağırlıklı görüntülemede yamalı patolojik
sinyal artışları izlendi. Torakal ve lomber MRG’de konus medullaris ve kauda equina seviyelerinde kontrast
tutulumu T2 ağırlıklı görüntülemede patolojik sinyal artışları izlendi. 1mg/kg metilprednizolon ve azatıopurin
tedavisi ile taburcu ediid.
SONUÇ: Nörosarkoidoz önemli derecede özürlülük oluşturan merkezi sinir sistemini tutabilen bir hastalık olup,
sarkoidoz hastalarının bel ağrısı ve alt ekstremite his ve güç kaybı yakınmalarında erken tanı ve tedavi prognoz
açısından hayati öneme sahiptir.