KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZURUM KIRSALI ÖRNEĞİ


KELEŞ Ş., DİLMAÇ M.

The International New Issues in Social Sciences (TINI), vol.4, pp.43-64, 2017 (Peer-Reviewed Journal)