Sanat - Reklam İlşkisi Bağlamında Popüler Kültüre İlişkin Unsurların Üstkültürel İfade Biçimlerine Dönüştürülmesi


SEVEN M. , YILMAZ I. N. , AKBULUT N.

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, 22 - 24 December 2019