BULANIK ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ: BİR HASTANE UYGULAMASI


TÜRK M., ERTAŞ F. C.

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 December 2017