Sol Üst Lobda Total Atelektaziye Yol açan Endobronşiyal Benign Lezyonun Bronkoskopik Tedavisi


AYDIN Y. , ULAŞ A. B. , DAHARLI C. , ARAZ Ö. , ALPER F. , EROĞLU A.

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 April 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye