FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİ ETKİYEN FAKTÖRLER:İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


KARCIOĞLU R. , AĞIRMAN E. , AKYOL ş.

4th International Congress on Accounting and Finance Research, 13 - 17 December 2017