Obezojenik Çevre Ve Sosyodemografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi


ÇELEBİ A. , ÇELEBİOĞLU A., KÜÇÜKOĞLU S. , AYTEKİN A. , KÖSE S.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017