Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


KILIÇ D. , TÜRKOĞLU N. , ATA G.

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019