Protez temizleme yöntemlerinin otopolimerize sert astar materyalinin protez kaidesine bağlanma dayanımına etkisi


ATEŞ S. M. , ÇAĞLAR İ., YEŞİL DUYMUŞ Z.

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015