Supreme laringeal maske anestezisi laparaskopik perkütan internal ring sütürasyon tekniği ile kasık fıtığı onarımında endotrakeal entübasyona alternatif ve güvenli bir yöntemdir


AHISKALIOĞLU A. , İNCE İ. , AHISKALIOĞLU E. O. , ORAL A. , AKSOY M., YİĞİTER M. , et al.

33.ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 31 October 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye