Sağ Üretero-Pelvik Bileşke Obstruksiyonlu ve Taşlı Ektopik Pelvik Böbrekli Çocukta Laparoskopik Pyeloplasti ve Flexibl Sistoskop Yardımlı Taş Tedavisi Kombinasyonu ve Orta Dönem Takip Sonuçları


ADANUR Ş. , ÖZKAYA F. , DEMİRDÖĞEN O., CİNİSLİOĞLU A. E. , ALTAY M. S. , POLAT Ö.

12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 April 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye