3 KATLI BETONARME BİNANIN VAN DEPREMİ ETKİSİ ALTINDA MODAL ANALİZİ


Creative Commons License

Çelebi O. , Beyen K.

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 August 2019, ss.1127-1153

  • Basıldığı Şehir: Adıyaman
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1127-1153

Özet

Günümüzde betonarme binaların herhangi bir yükleme altında analizi için farklı analiz yöntemleri önerilmiştir. Bu çalışmada betonarme binanın Van Depremi etkisi altındaki davranışını belirlemek için modal analiz yöntemi kullanılmıştır. Betonarme binanın enlem ve boylam koordinatlarına göre elde edilen elastik ivme spektrumuna uyumlu olarak ölçeklendirilmiş Van Depremi ivme kayıtlarını betonarme binanın zemininden etki ettirilerek modal analiz yapılmıştır. Binanın ilk olarak sönümsüz serbest titreşimi daha sonra deprem ivme verilerine göre zorlanmış titreşimi ve sonra sönümlü serbest titreşimi ve en son olarak deprem ivme verileriyle sönümlü zorlanmış titreşimleri elde edilmiştir. Sönümsüz serbest titreşim eğrisi frekans tanım alanına dönüştürülerek, önerilen çalışmalara göre binanın her modunda tahmini sönüm oranları hesap edilerek daha sonra binanın sönümlü zorlanmış titreşimleri elde edilmiştir. Bulunan titreşim diyagramlarına göre binanın kat tepkileri, kat yer değiştirmeleri ve katlarda oluşan kesme kuvvetleri elde edilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre betonarme binalarda sönüm oranının dikkate alınması binada oluşan iç kuvvetleri ve yer değiştirmelerin azaldığı izlenmiştir. Bunların yanı sıra, sabit sönüm oranında Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018'in önermiş olduğu eşdeğer yanal yük analizi yapılarak her iki analiz sonuçları mukayese edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, eşdeğer yanal yük yöntemine göre depremin binada oluşturduğu taban kesme kuvveti, katların yer değiştirmeleri, modal analiz yönteminin binada oluşturduğu taban kesme kuvveti ve katların yer değiştirmesinden fazla olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre, betonarme binaların tasarımında veya performansının incelenmesinde binanın tüm modlarının katkılarının görülebilmesi için modal analiz yönteminin dikkate alınması gerektiği öngörülmüştür. Ayrıca betonarme binanın depreme karşı performansında kabul edilen sönüm oranının aksine, zorlanmış titreşim ile hesaplanan sönüm oranlarına göre belirlenmesi gerektiği kanısına varılmıştır.