Bazı Aspergillus Türlerinin Kitinaz Aktivitelerinin Belirlenmesinde PH İndikatörü Bromocresol Purple Boyasının Kullanımı Üzerine Bir Çalışma


ÖRTÜCÜ S., AYDOĞAN M. N. , YÜCE N., ÖZDAL M. , ALGUR Ö. F.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir., Türkiye, 3 - 07 September 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye