VERGİ GELİRLERİ VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI


Karabulut K., Aydın B., İmamoğlu İ. K.

Vergi Raporu, vol.11, no.278, pp.129-146, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 278
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.129-146
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik hedeflere ulaşmada kamu harcamaları ve vergi gelirleri etkin maliye politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle bütçe açıklarını azaltmada kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişki politika belirleyiciler için son derece önemlidir. Bu amaçla çalışmada, Türkiye için 2006:Q1-2022:Q2 dönemleri verileri kullanılarak vergi gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisi ARDL sınır testi yaklaşımı ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuca bakıldığında ARDL testi sonuçlarında kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasında uzun dönemde bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ancak Toda-Yamamoto testine göre kamu harcamalarının vergi gelirlerinin Granger nedeni olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın ampirik sonuçları incelendiğinde Türkiye ekonomisinde “Harcama-Vergi Hipotezi”nin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.