Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımını Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Ampirik Analizi


LEBE F., ERSUNGUR Ş. M.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.321-339, 2011 (Peer-Reviewed Journal)