COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Zoom Yorgunluğu


YURTTAŞ A., KABAK SOLAK T.

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)